Brukervilkår for parkID

Generelle brukervilkår

parkID systemet leveres av Apcoa Parking Norway AS,org.nr: 929 292 065 (heretter kalt Selskapet)

Brukeren er ansvarlig for at opplysninger som er gitt ved registrering eller ved endringer er korrekte. Dette gjelder særskilt personopplysninger og informasjon om registreringsnummer på kjøretøy. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for feil inntastet informasjon av Brukeren som fører til ilagt kontrollsanksjon fra en Parkeringsoperatør. Brukeren er betalingsansvarlig for bruk av parkID i alle Parkeringsanlegg tilknyttet parkID. Dersom Selskapet er ansvarlig for feil på parkID eller for registrering eller oppdatering av data til en Parkeringsoperatør, kan Brukeren kreve Selskapet for dekning av feilaktig betalte krav eller kreve at feilaktig ilagt kontrollsanksjon krediteres. Klage på eventuelle ilagte kontrollavgifter skal alltid rettes skriftlig til den Parkeringsoperatøren som har utstedt kontrollsanksjon. Dersom Brukeren oppgir gir feilaktige opplysninger som medfører at Selskapet påføres tap, kan Selskapet kreve erstatning for det tapet selskapet er påført. Dersom Tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det Brukerens ansvar å sørge for betaling for parkering på annen måte.

Personvern

Brukeren aksepter at Brukerens kjøretøy kontrolleres og registreres ved hjelp av elektroniske systemer som foretar automatisk eller manuell skiltgjenkjenning og registrering. Ved elektronisk kontroll av parkID gis kontrolløren eller kontrollsystemet nødvendig online informasjon om ubetalt/ugyldig avtale eller manglende registrering. Registreringen og lagring skjer i overensstemmelse med personopplysningslovens bestemmelser. parkID kan benyttes for anonymisert datainnsamling og utføres uten at personopplysninger behandles. Ved bruk av parkID app for IOS og Android kan det i enkelte tilfeller samles inn data om appens tilstand og hvordan den brukes uten at disse dataene inneholder personopplysninger. Nærmere informasjon om behandlingen av opplysninger om Brukeren, kan fås ved henvendelse til Selskapet. Opplysninger om Brukeren benyttes utelukkende til å administrere parkID - tjenestene. Opplysninger om transaksjoner lagres av regnskapsmessige årsaker.

Betaling

Ved å registrere et kredittkort aksepterer Brukeren at Selskapet automatisk belaster parkeringer Brukeren foretar med kjøretøy Brukeren har registrert i anlegg med easyPay teknologi.

Endringer i Brukervilkårene

Selskapet kan foreta mindre endringer i Avtalen. Den til enhver gjeldende versjon av Brukervilkårene finnes på www.leieparkering.no